Αθήνα 2004 – Υποψήφια Πόλη – Σήμα και ευχαριστήρια κάρτα – Athens 2004 Candidate City – Logo and Thank you card