Σήμερα φυτεύουμε δέντρα στους πρόποδες του Υμηττού.Σε συνεργασία με το Δήμο Γλυφάδας αναδασώνουμε μια περιοχή που έχει καεί 5 φορές. Θα φυτέψουμε 10.000 δεντράκια

Αναδάσωση στον Υμηττό 2015 - Βούλα Ζυγούρη 1 Αναδάσωση στον Υμηττό 2015 - Βούλα Ζυγούρη 2 Αναδάσωση στον Υμηττό 2015 - Βούλα Ζυγούρη 3 Αναδάσωση στον Υμηττό 2015 - Βούλα Ζυγούρη 4 Αναδάσωση στον Υμηττό 2015 - Βούλα Ζυγούρη 5

Αναδάσωση στον Υμηττό 2015 - Βούλα Ζυγούρη 6 Αναδάσωση στον Υμηττό 2015 - Βούλα Ζυγούρη 7 Αναδάσωση στον Υμηττό 2015 - Βούλα Ζυγούρη 8