Βίντεο τεχνικής στην κάτω πάλη, από τους Δεσκουλίδη Παράσχο* και Αναθρεπτάκη Γιάννη**. Στο βίντεο αυτό αναλύουν την ανατροπή με αντίστροφο δέσιμο στα σφυρά ή αλλιώς τον ανάποδο σταυρό “Μπεντινίδη” όπως τον έχουν ονομάσει καθώς είναι τεχνική την οποία εφάρμοζε μεταξύ άλλων και ο Εμζάριος Μπεντινίδης.

* Δεσκουλίδης Παράσχος: Ομοσπονδιακός Τεχνικός, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Προπονητής Καλλέργειου Α.Ο.

** Αναθρεπτάκης Γιάννης: Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Προπονητής Καλλέργειου Α.Ο.

http://www.palema.gr/video/eleuthera-pali/item/4458-anatropi-me-desimo-ton-sfyron-anapodos-stavros-mpentinidi.html

Save Olympic Wrestling