Αν στην ιστορία έπεφτε μαύρο

Αν στην ιστορία έπεφτε μαύρο – Τα ιστορικά γεγονότα χώρις την τηλεόραση