Αν στην ιστορία έπεφτε μαύρο – Τα ιστορικά γεγονότα χωρίς την τηλεόραση