Απόφαση της Ολομέλειας της ΕΟΕ

Η εμπιστοσύνη της Ελληνικής Ολυμπιακής (ΕΟΕ) με τιμά ιδιαίτερα! Με την υπόσχεση να κάνω ότι μπορώ γα την εκπλήρωση των σκοπών της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΕΘΝΟΑ), ευχαριστώ τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ολομέλειας!

http://www.hoc.gr/el/node/2007