Παρουσίαση του αθλήματος της πάλης στα σχολεία της πόλης της Γουμένισσας και βραβεύσεις διακεκριμένων αθλητών της περιοχής. – Presentation of the sport of wrestling schools in the city of Goumenissa and awards for elite athletes of this area.

Γουμένισσα 2009 - Παρουσίαση της πάλης - Βούλα Ζυγούρη 1

Γουμένισσα 2009 - Παρουσίαση της πάλης - Βούλα Ζυγούρη 32 Γουμένισσα 2009 - Παρουσίαση της πάλης - Βούλα Ζυγούρη 2 Γουμένισσα 2009 - Παρουσίαση της πάλης - Βούλα Ζυγούρη 3 Γουμένισσα 2009 - Παρουσίαση της πάλης - Βούλα Ζυγούρη 4 Γουμένισσα 2009 - Παρουσίαση της πάλης - Βούλα Ζυγούρη 5 Γουμένισσα 2009 - Παρουσίαση της πάλης - Βούλα Ζυγούρη 6 Γουμένισσα 2009 - Παρουσίαση της πάλης - Βούλα Ζυγούρη 7 Γουμένισσα 2009 - Παρουσίαση της πάλης - Βούλα Ζυγούρη 8 Γουμένισσα 2009 - Παρουσίαση της πάλης - Βούλα Ζυγούρη 9 Γουμένισσα 2009 - Παρουσίαση της πάλης - Βούλα Ζυγούρη 10 Γουμένισσα 2009 - Παρουσίαση της πάλης - Βούλα Ζυγούρη 11 Γουμένισσα 2009 - Παρουσίαση της πάλης - Βούλα Ζυγούρη 12 Γουμένισσα 2009 - Παρουσίαση της πάλης - Βούλα Ζυγούρη 13 Γουμένισσα 2009 - Παρουσίαση της πάλης - Βούλα Ζυγούρη 14 Γουμένισσα 2009 - Παρουσίαση της πάλης - Βούλα Ζυγούρη 15 Γουμένισσα 2009 - Παρουσίαση της πάλης - Βούλα Ζυγούρη 16 Γουμένισσα 2009 - Παρουσίαση της πάλης - Βούλα Ζυγούρη 17 Γουμένισσα 2009 - Παρουσίαση της πάλης - Βούλα Ζυγούρη 18 Γουμένισσα 2009 - Παρουσίαση της πάλης - Βούλα Ζυγούρη 19 Γουμένισσα 2009 - Παρουσίαση της πάλης - Βούλα Ζυγούρη 20 Γουμένισσα 2009 - Παρουσίαση της πάλης - Βούλα Ζυγούρη 21 Γουμένισσα 2009 - Παρουσίαση της πάλης - Βούλα Ζυγούρη 22 Γουμένισσα 2009 - Παρουσίαση της πάλης - Βούλα Ζυγούρη 23 Γουμένισσα 2009 - Παρουσίαση της πάλης - Βούλα Ζυγούρη 24 Γουμένισσα 2009 - Παρουσίαση της πάλης - Βούλα Ζυγούρη 25 Γουμένισσα 2009 - Παρουσίαση της πάλης - Βούλα Ζυγούρη 26 Γουμένισσα 2009 - Παρουσίαση της πάλης - Βούλα Ζυγούρη 27 Γουμένισσα 2009 - Παρουσίαση της πάλης - Βούλα Ζυγούρη 28 Γουμένισσα 2009 - Παρουσίαση της πάλης - Βούλα Ζυγούρη 29 Γουμένισσα 2009 - Παρουσίαση της πάλης - Βούλα Ζυγούρη 30 Γουμένισσα 2009 - Παρουσίαση της πάλης - Βούλα Ζυγούρη 31