Δημοσίευση στην Press Μαίου – Ευχίδειος Αθλος

Φίλε Σταύρο, σε ευχαριστώ από καρδιάς για την φιλία και τη συμπαράστασή σου!

http://247press.com.gr/index.php/2012-06-11-09-52-15/item/1262-%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1-%CE%B7-24-7-press-%CE%BC%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85

Δημοσίευμα Press Μαίου Βούλα Ζυγούρη