Με την ευκαιρία παρουσίασης της διπλωματικής μου εργασίας -η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της φοίτησής μου στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων», του Τμήματος Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – οφείλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στην ολοκλήρωσή της.
Πρωτίστως, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επιβλέποντα Καθηγητή κ. Γεώργιο Φωτόπουλο, για τα ερεθίσματα που προκάλεσε με τις οι διαλέξεις και τις ερευνητικές αναφορές του αλλά και την εν γένει ενθάρρυνση και υποστήριξη, η οποία επισφράγισε μια άριστη συνεργασία που ελπίζω να συνεχιστεί και στο μέλλον.


Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον κ. Ιωάννη Μπάρμπα, μέλος Ε.Ε.Π. Πάλης στο ΤΕΦΑΑ, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για την αρωγή και την συμπαράσταση που ποτέ δεν δίστασε να μου δώσει.


Για τις κατευθύνσεις του σε θέματα πολιτικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου αναφορικά με το εξεταζόμενο ζήτημα πρέπει να ευχαριστήσω πολύ τον συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, και πολύτιμο φίλο μου, κ. Γιώργο Μπουλούκο.
Τέλος, οφείλω να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές μου και το Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τις πολύτιμες γνώσεις που μου προσέφεραν καθ΄ όλη τη διάρκεια της φοίτησής μου.

Βούλα Ζυγούρη
Ολυμπιονίκης της πάλης
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής – MA in Public Management

 

On the occasion of the presentation of my thesis – which was developed in the context of my studies in the Postgraduate Program: "Organization and Management of Public Service, Public Organizations and Business", of the Department of Economics, University of Peloponnese – I must thank everyone who contributed in any way to its completion. Firstly, I would like to thank the supervisor teacher Dr. George Fotopoulos, for the stimulations that he caused with his lectures and his research reports as well as for his general encouragement and support, which sealed an excellent cooperation and which I hope will continue in the future.

I must give special thanks to Dr Ioannis Barbas, member of the Special and Laboratory Teaching Staff of Wrestling of the Democritus University of Thrace for the assistance and support that he never hesitated to give me.

For his directions in the Peloponnese region policy regarding the subject in question should thank very much the chairman of the institution of "Supporter of Citizen and Business", and valuable friend of mine, Mr. George Bouloukos. Finally, I must thank all my teachers and the administrative staff of the University of Peloponnese for the valuable knowledge they have given me throughout my postgraduate courses.

Voula Zygouri

Olympic Winner in Wrestling

Teacher of Physical Education – MA in Public Management

 

Βούλα Ζυγούρη 1