Γιορτή Αθλητικού Συλλόγου Νέα Παιδεία 2013

Προπονητές συλλόγου μαζί με τους Ιωάννα Σκαφίδα, Βούλα Ζυγούρη και Βλάση Μάρα.

Αθλητικός Σύλλογος Νέα Παιδεία - Βούλα Ζυγούρη