Εκδήλωση κοπής της Πίτας του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών 2015

Κοπή Πίτας Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών - Βούλα Ζυγούρη 7 Κοπή Πίτας Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών - Βούλα Ζυγούρη 6 Κοπή Πίτας Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών - Βούλα Ζυγούρη 5 Κοπή Πίτας Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών - Βούλα Ζυγούρη 4 Κοπή Πίτας Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών - Βούλα Ζυγούρη 3 Κοπή Πίτας Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών - Βούλα Ζυγούρη 2 Κοπή Πίτας Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών - Βούλα Ζυγούρη 1

Κοπή Πίτας Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών - Βούλα Ζυγούρη 9  Κοπή Πίτας Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών - Βούλα Ζυγούρη 11 Κοπή Πίτας Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών - Βούλα Ζυγούρη 12 Κοπή Πίτας Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών - Βούλα Ζυγούρη 13 Κοπή Πίτας Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών - Βούλα Ζυγούρη 14 Κοπή Πίτας Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών - Βούλα Ζυγούρη 15