Διαδραστική επίδειξη του αθλήματος της πάλης στο αθλητικό camp του 40ού Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή» στο Πάρκο «Τρίτση».

Μέσα από ένα «παιχνίδι» σαν την πάλη, μπορεί κανείς να γυμνάσει το σώμα του άρτια και παράλληλα να σφυρηλατήσει ένα δυνατό χαρακτήρα. Η παλαιστική ενασχόληση είναι ένα εξαιρετικό παιδαγωγικό μέσο, επειδή προσομοιώνει άριστα τόσο την σημερινή πραγματικότητα όσο και την καθημερινή μας ζωή.

Επίδειξη πάλης - Πάρκο Τρίτση - Βούλα Ζυγούρη 3

Επίδειξη πάλης - Πάρκο Τρίτση - Βούλα Ζυγούρη 1 Επίδειξη πάλης - Πάρκο Τρίτση - Βούλα Ζυγούρη 2 Επίδειξη πάλης - Πάρκο Τρίτση - Βούλα Ζυγούρη 4 Επίδειξη πάλης - Πάρκο Τρίτση - Βούλα Ζυγούρη 5 Επίδειξη πάλης - Πάρκο Τρίτση - Βούλα Ζυγούρη 6 Επίδειξη πάλης - Πάρκο Τρίτση - Βούλα Ζυγούρη 7 Επίδειξη πάλης - Πάρκο Τρίτση - Βούλα Ζυγούρη 8 Επίδειξη πάλης - Πάρκο Τρίτση - Βούλα Ζυγούρη 9 Επίδειξη πάλης - Πάρκο Τρίτση - Βούλα Ζυγούρη 10 Επίδειξη πάλης - Πάρκο Τρίτση - Βούλα Ζυγούρη 11 Επίδειξη πάλης - Πάρκο Τρίτση - Βούλα Ζυγούρη 12 Επίδειξη πάλης - Πάρκο Τρίτση - Βούλα Ζυγούρη 13 Επίδειξη πάλης - Πάρκο Τρίτση - Βούλα Ζυγούρη 14 Επίδειξη πάλης - Πάρκο Τρίτση - Βούλα Ζυγούρη 15 Επίδειξη πάλης - Πάρκο Τρίτση - Βούλα Ζυγούρη 16 Επίδειξη πάλης - Πάρκο Τρίτση - Βούλα Ζυγούρη 17 Επίδειξη πάλης - Πάρκο Τρίτση - Βούλα Ζυγούρη 18 Επίδειξη πάλης - Πάρκο Τρίτση - Βούλα Ζυγούρη 19 Επίδειξη πάλης - Πάρκο Τρίτση - Βούλα Ζυγούρη 20 Επίδειξη πάλης - Πάρκο Τρίτση - Βούλα Ζυγούρη 21 Επίδειξη πάλης - Πάρκο Τρίτση - Βούλα Ζυγούρη 22 Επίδειξη πάλης - Πάρκο Τρίτση - Βούλα Ζυγούρη 23 Επίδειξη πάλης - Πάρκο Τρίτση - Βούλα Ζυγούρη 24