Ηραία Πυθαγόρεια 2015 – Φωτογραφίες από την συμμετοχή μας στην πομπή των Ηραίων στη διάρκεια της τελετής λήξης Ηραίων – Πυθαγορείων 2015 και από την όμορφη Σάμο!

Ηραία Πυθαγόρεια - Βούλα Ζυγούρη 3

Ηραία Πυθαγόρεια - Βούλα Ζυγούρη 1 Ηραία Πυθαγόρεια - Βούλα Ζυγούρη 2 Ηραία Πυθαγόρεια - Βούλα Ζυγούρη 4 Ηραία Πυθαγόρεια - Βούλα Ζυγούρη 5 Ηραία Πυθαγόρεια - Βούλα Ζυγούρη 6 Ηραία Πυθαγόρεια - Βούλα Ζυγούρη 7 Ηραία Πυθαγόρεια 1 Ηραία Πυθαγόρεια 2Ηραία Πυθαγόρεια 3