«Η νίκη είναι πολύ ευχάριστη, επιθυμητή, ένδοξη, και όλοι την αντιλαμβάνονται. Αν μην μένουμε όμως μόνο σε αυτήν διότι η επιτυχία είναι στενά δεμένη με αρκετές αποτυχίες. Στην πραγματικότητα αυτές την δημιουργούν! Όμως δεν φαίνονται εύκολα γιατί είναι δυσάρεστες και δεν συγκεντρώνουν τα φώτα της δημοσιότητας. Μην αφήνετε λοιπόν αποτυχίες που θα συναντήσετε να σας οδηγήσουν σε λάθος συμπεράσματα και να σας καταβάλλουν. Χρησιμοποιήστε τις! Είναι “εργαλεία” για να δημιουργήσετε τις επιτυχίες σας». 
#Survivethesummer2019 #ΕΟΕ #ΕΘΝΟΑ #CSIinstitute #ολοιμαζιμπορουμε