Η Πάλη είναι αναπόσπαστο στοιχείο των Ολυμπιακών Αγώνων

Πάλη Βούλα Ζυγούρη