Λεξικό Διαιτητών Πάλης

ΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΤΗΤΩΝ ΠΑΛΗΣ

 

Πάλη 1

Είναι πολύ χρήσιμο να γνωρίζουμε το βασικό λεξιλογικό των διαιτητών γιατί:

– όταν αγωνιζόμαστε καλούμαστε να υπακούσουμε στα παραγγέλματά τους. Αν δεν μπορούμε λοιπόν να αντιληφθούμε άμεσα αυτά τα παραγγέλματα δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε ικανοποιητικά στις απαιτήσεις του αγώνα, ιδιαίτερα όταν αγωνιζόμαστε στο εξωτερικό όπου η επίσημη ορολογία χρησιμοποιεί αποκλειστικά.

– όταν είμαστε θεατές σε αγώνες πάλης, ακούμε τα παρακάτω παραγγέλματα διαρκώς. Επομένως η κατανόηση, των συχνότερα χρησιμοποιούμενων από αυτά θα μας βοηθήσει να παρακολουθήσουμε με ευχέρεια τα ματς και να κατανοήσουμε τα όσα συμβαίνουν στον αγωνιστικό χώρο καλύτερα.

Αναλυτικότερα ακούμε:
 

Πάλη 2

1. SALUTE: Οι παλαιστές πρέπει να χαιρετηθούν.

2. START: Πρόσκληση στους παλαιστές οι οποίοι στέκονται στις γωνίες του ταπί, για να κατευθυνθούν προς το κέντρο και να ελεγχθούν, να σφίξουν το χέρι και να επανέλθουν στις αντίστοιχες γωνίες τους περιμένοντας το σφύριγμα του διαιτητή που τους καλεί να αρχίσουν την πάλη.

3. CONTACT: Ο διαιτητής ζητεί από τον παλαιστή να τοποθετήσει τα δύο χέρια στην πλάτη του αντιπάλου που βρίσκεται στο έδαφος. Οι παλαιστές στην όρθια θέση πρέπει να έλθουν σε επαφή ‘σώμα με σώμα’.

4. OPEN: Ο παλαιστής πρέπει να τροποποιήσει τη θέση του και να υιοθετήσει πιο ανοικτή πάλη.

5. DAWAIi: Ο διαιτητής καλεί τους παλαιστές σε πιο δραστήρια πάλη.

6. ATTENTION: Ο διαιτητής προειδοποιεί τον παθητικό παλαιστή προτού ζητήσει παρατήρηση λόγω άρνησης σωστής θέσης στο έδαφος.

7. ACTION: Ο παλαιστής πρέπει να εκτελέσει τη λαβή την οποία άρχισε.

8. HEAD UP: Ο παλαιστής πρέπει να σηκώσει το κεφάλι. Εντολή που δίνεται από το διαιτητή λόγω παθητικότητας και επαναλαμβανόμενων επιθέσεων

9. ATTENTION THE LEG: Ο παλαιστής έκανε λάθος στο πόδι (στην Ελληνορωμαϊκή).

10. POSITION: Αρχική θέση των παλαιστών στο έδαφος (ή σε υποχρεωτική θέση επαφής στην Ελληνορωμαϊκή Πάλη), πριν από το σφύριγμα του διαιτητή.

11. PLACE: Με ένα κτύπημα του χεριού επάνω στο ταπί, προφέροντας συγχρόνως την λέξη 'Place', ο διαιτητής υπενθυμίζει στους παλαιστές να μην βγαίνουν έξω από το ταπί αλλά και να τοποθετηθούν σωστά στη θέση ¨δέσιμο¨.

12. DANGER: Θέση κινδύνου.

13. FAULT: Αντικανονική λαβή ή παράβαση του τεχνικού κανονισμού.

14. STOP: Διακοπή του αγώνα.

15. ZONE: Ο όρος αναφέρεται μεγαλόφωνα εφόσον οι παλαιστές εισέρχονται στη ζώνη παθητικότητας.
 

Πάλη 3

16. CONTINUE: Με αυτή την εντολή του διαιτητή πρέπει να συνεχιστεί η πάλη. Ο διαιτητής χρησιμοποιεί επίσης αυτήν τη λέξη για να συνεχιστεί η πάλη εάν οι παλαιστές σταμάτησαν να αγωνίζονται λόγω σύγχυσης και τον κοιτούν ζητώντας εξήγηση.

17. TIME OUT: Όταν ο ένας από τους παλαιστές σταματήσει να παλεύει σκοπίμως ή λόγω τραυματισμού ή για κάποια άλλη αιτία, ο διαιτητής θα χρησιμοποιήσει αυτήν την έκφραση για να ζητήσει από τον χρονομέτρη να σταματήσει τη λειτουργία του χρονομέτρου του.

18. CENTRE: Οι παλαιστές πρέπει να κατευθυνθούν προς το κέντρο του ταπί και να συνεχίσουν τον αγώνα.

19. UP: Ο αγώνας θα συνεχιστεί με τους παλαιστές σε όρθια θέση.

20. INTERVENTION: Ο κριτής, ο διαιτητής ή ο αρχηγός του ταπί ζητεί παρέμβαση. ( η υπόδειξη γίνεται με σήμα και με σφύριγμα )

21. OUT: Λαβή που πραγματοποιήθηκε έξω από το ταπί.

22. Ο.Κ.: Η λαβή είναι έγκυρη. Επειδή ο κριτής και ο αρχηγός του ταπί κάθονται σε θέσεις που δεν τους επιτρέπουν να παρακολουθούν από κοντά ότι συμβαίνει απέναντί τους, ο διαιτητής πρέπει να υψώσει το χέρι για να δείξει εάν η λαβή στην άκρη του ταπί πραγματοποιήθηκε μέσα ή έξω από τα όρια.

21. NON: Αυτή η λέξη χρησιμοποιείται εφόσον μια ενέργεια δεν είναι έγκυρη και συνεχώς ακυρώνεται.
 

Πάλη 4

22. TOUCHÉ: Λέξη που χρησιμοποιείται για να υποδειχθεί ότι ο παλαιστής ηττήθηκε με πτώση. Για την πτώση, ο διαιτητής αναφωνεί « Τombe », χτυπά το χέρι στο ταπί και σφυρίζει τη λήξη του αγώνα.

23. DECLARE BOUT: Απόφαση που λαμβάνεται μετά από ήττα η οποία αποφασίσθηκε από τη διαιτησία.

24. DEFEAT: Ο αντίπαλος ηττήθηκε.

25. DISQUALIFICATION: Ανακοινώνεται η αποβολή μετά από ανάρμοστη συμπεριφορά ή βιαιότητα.

26. NO JUMP: Διαταγή του διαιτητή στον παλαιστή ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος και πηδά εμπρός για να αποφύγει το πιάσιμο της λαβής του αντιπάλου του.

27. FIN: Το τέλος του αγώνα.

28. CHRONOMETER: Ο χρονομέτρης πρέπει με αυτήν την εντολή του διαιτητή, να σταματήσει ή να θέσει σε λειτουργία το χρονόμετρο.

29. GONG: Το κτύπημα του gong δηλώνει την έναρξη και το τέλος του αγώνα. Συχνά αντικαθίσταται από ήχο κόρνας.

Οι όροι που ακολουθούν, δεν ακούγονται συχνά από αγωνιζόμενους και κοινό στις διοργανώσεις μέσα στη χώρα μας. Είναι όμως απαραίτητοι για όλες τις διεθνής διοργανώσεις.

1. JURY: Το σώμα διαιτησίας.

Πάλη 5


2. ARBITER: Παράγοντας που διευθύνει τον αγώνα επάνω στο ταπί.

3. JUDGE: Παράγοντας που βοηθάει το διαιτητή και απονέμει σημεία στους παλαιστές κατά τη διάρκεια του αγώνα. Είναι υποχρεωμένος να σημειώνει στο δελτίο του όλες τις ενέργειες που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του αγώνα.

4. CHEF DE TAPIS: Υπεύθυνος ενός ταπί. Πρέπει να εκφράσει τη γνώμη του σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ διαιτητή και κριτή.

5. CONSULTATION: Ο αρχηγός του ταπί συμβουλεύεται το διαιτητή και τον κριτή προτού ανακοινώσει μία αποβολή ή αποφασίσει για τις περιπτώσεις στις οποίες καταγράφεται διαφωνία.

6. ADVERTISEMENT: Ο διαιτητής τιμωρεί έναν παλαιστή για παράβαση των κανονισμών.

7. CLINIC: Το σεμινάριο (STAGE).

8. DOCTOR: Ο επίσημος γιατρός του αγώνα.

9. VICTORY: O διαιτητής ανακηρύσσει το νικητή.

10. PROTEST: Ένσταση που υποβάλλεται από μία Ομοσπονδία και κρίνεται απαράδεκτη από τη FILA βάσει του κανονισμού.