Ο νέος κανονισμός της πάλης ο οποίος εγκρίθηκε από το Προεδρείο της FILA παρουσιάστηκε στο Έκτακτο Συνέδριό της που φιλοξενήθηκε στη Μόσχα στις 18 Μαΐου τέθηκε σε εφαρμογή από το Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα των Παίδων/κορασίδων όπως επίσης και στους μεσογειακούς αγώνες.

Οι τροποποιήσεις αφορούν κυρίως:

1. Τη διάρκεια και τις περιόδους του αγώνα (2×3 λεπτά),
2. Αθροιστική βαθμολογία των δύο περιόδων αντί του δύο νικηφόρες από τις τρεις περιόδους,
3. Διαδικασία για την παθητικότητα (οι κανόνες που διέπουν την ελληνορωμαϊκή και την ελευθέρα πάλη είναι σαφώς διαφορετικά),
4. Σημεία για την μετάθεση του αντιπάλου στην κάτω θέση.

Λεπτομερέστερα μπορείτε να διαβάσετε τους κανονισμούς στον ακόλουθο αρχείο pdf, όπου με μαύρα γράμματα είναι ότι δεν έχει μεταβληθεί, με κόκκινα διαγραμμένα γράμματα ότι έχει καταργηθεί και με πράσινα γράμματα ότι νέο ισχύει.

Ο κανονισμός στο προτότυπο.