Η σχολική βία γενικά και ο εκφοβισμός ειδικότερα, δεν είναι ένα φαινόμενο που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια ούτε μπορεί να αντιμετωπιστεί με επιφανειακές δράσεις. Σήμερα Τρίτη 29 Νοεμβρίου στις 19.00, στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Αλίμου, θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω τον τρόπο με τον οποίο ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει ολιστική παρέμβαση για την επίλυση του προβλήματος του εκφοβισμού

Ο αθλητισμός ως αντίδοτο στον εκφοβισμό

Ακαδημίες γονέων στον Αλιμο