Είναι εξαιρετικά σημαντικό, οι προσπάθειες ανθρώπων όπως του σώματος Εθελοντών Ηρακλείου Αττικής, να τυγχάνουν αμέριστης αρωγής από όλους μας. Μόνο έτσι θα εξακολουθήσουν να είναι τόσο αποτελεσματικές έναντι στα προβλήματα που συγκλονίζουν την κοινωνία μας.

Η οργανωμένη και μεθοδική δουλειά που γίνεται συλλογικά, είναι η μοναδική αιτία των θεαματικών αποτελεσμάτων τους.

Συγχαρητήρια στο σώμα Εθελοντών Ηρακλείου Αττικής για την εποικοδομητική του δράση στον κοινωνικό ιστό της πόλης του.

 

Δήμος Ηρακλείου Αττικής - Εθελοντές - Βούλα Ζυγούρη 4 Δήμος Ηρακλείου Αττικής - Εθελοντές - Βούλα Ζυγούρη 1 Δήμος Ηρακλείου Αττικής - Εθελοντές - Βούλα Ζυγούρη 2 Δήμος Ηρακλείου Αττικής - Εθελοντές - Βούλα Ζυγούρη 3