Ο Ελληνικός Ναυτικός Ομιλος Αιγυπτιωτών τιμάει τον Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών

Ελληνικός Ναυτικός Ομιλός Αιγυπτιωτών - Βούλα Ζυγούρη