Ο Νίκος Γκάλης μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών

Ο Νίκος Γκάλης μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών

 

Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών - Νίκος Γκάλης