Ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών στο Αίγιο 

ΣΕΟ - 10ο Δημοτικό Αιγίου

ΣΕΟ - 10ο Δημοτικό Αιγίου - Βούλα Ζυγούρη 6 ΣΕΟ - 10ο Δημοτικό Αιγίου - Βούλα Ζυγούρη 1 ΣΕΟ - 10ο Δημοτικό Αιγίου - Βούλα Ζυγούρη 2 ΣΕΟ - 10ο Δημοτικό Αιγίου - Βούλα Ζυγούρη 3 ΣΕΟ - 10ο Δημοτικό Αιγίου - Βούλα Ζυγούρη 4 ΣΕΟ - 10ο Δημοτικό Αιγίου - Βούλα Ζυγούρη 5