Ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών μοίρασε δώρα και αγάπη στα παιδιά του Κέντρου Ειδικής Φροντίδας Παίδων του Ναυτικού Νοσοκομείου Πειραιά.

    Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά - Βούλα Ζυγούρη 8

Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά - Βούλα Ζυγούρη 9 Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά - Βούλα Ζυγούρη 7 Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά - Βούλα Ζυγούρη 6 Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά - Βούλα Ζυγούρη 5 Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά - Βούλα Ζυγούρη 4 Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά - Βούλα Ζυγούρη 3 Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά - Βούλα Ζυγούρη 2 Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά - Βούλα Ζυγούρη 1