Η Βούλα Ζυγούρη σε εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία - Βούλα Ζυγούρη 2 Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία - Βούλα Ζυγούρη 1