Παγκόσμια ημέρα κατά του ενδοσχολικού εκφοβισμού σήμερα μαζί με 250 μαθητές του Δήμου Καλλιθέας. Οι αξίες του αθλητισμού απέναντι στην βία

     Παγκόσμια ημέρα κατά του ενδοσχολικού εκφοβισμού 2015 6 Παγκόσμια ημέρα κατά του ενδοσχολικού εκφοβισμού 2015 5 Παγκόσμια ημέρα κατά του ενδοσχολικού εκφοβισμού 2015 4 Παγκόσμια ημέρα κατά του ενδοσχολικού εκφοβισμού 2015 3 Παγκόσμια ημέρα κατά του ενδοσχολικού εκφοβισμού 2015 2 Παγκόσμια ημέρα κατά του ενδοσχολικού εκφοβισμού 2015 1