Πρόσφατα ορίστηκε από τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Γιώργο Βασιλειάδη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας. Μεταξύ των μελών του νέου Δ.Σ της ΕΘΝ.Ο.Α είναι και η ολυμπιονίκης Βούλα Ζυγούρη.

Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία (ΕΘΝ.Ο.Α) ανήκει στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), και εκλέγεται από την Ολομέλειά της. Η ΕΘΝ.Ο.Α συγκροτείται από 13μελές ΔΣ τετραετούς θητείας, το οποίο απαρτίζεται από προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους από τους χώρους του πολιτισμού και του αθλητισμού.

Σκοπός της Ακαδημίας είναι η μελέτη και η εφαρμογή των παιδαγωγικών και κοινωνικών αρχών του Ολυμπιακού κινήματος και η επιστημονική θεμελίωση της Ολυμπιακής ιδέας, σύμφωνα πάντα με τις αρχές που έθεσαν οι αρχαίοι Έλληνες, αλλά και όσοι με την σειρά τους αναβίωσαν τη Ολυμπιακή ιδέα.

Δήλωση της Βούλας Ζυγούρη για τον ορισμό της ως μέλος στο Δ.Σ. της ΕΘΝ.Ο.Α:

«Υπηρετώντας όλη μου την ζωή τον αθλητισμό και τα ολυμπιακά ιδεώδη, δεν θα μπορούσα παρά να αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή για τον διορισμό μου ως μέλος του ΔΣ της ΕΘΝ.ΟΑ. Έτσι μαζί με την ευγνωμοσύνη μου προς την ΕΟΕ για την εμπιστοσύνη της, δεσμεύομαι να υπηρετήσω το Ολυμπιακό κίνημα και από αυτό το πόστο.»

Τα μέλη του Δ.Σ της ΕΘΝ.Ο.Α

https://rpntv.gr/στην-εθνική-ολυμπιακή-ακαδημία-η-βούλ/