Σε επίπεδο κορυφής ανακοινώνεται η συνεργασία μεταξύ των Συλλόγων Ολυμπιονικών Ελλάδος και Γεωργίας (υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής) κι εμείς παρουσιάζουμε στο Νέο Web Site του Σ.Ε.Ο, τα βιογραφικά των επικεφαλών τους:

* Voula Kozompoli Πρόεδρος ΣΕΟ στο http://olympicwinners.gr/index.php?Mid=5&view=ow&owid=309

* Kakhi Kakhiashvili Πρόεδρος Συλλόγου Γεωργιανών Ολυμπιονικών και μέλος του ΣΕΟ στο http://olympicwinners.gr/index.php?Mid=5&view=ow&owid=13

* Σπύρος Καπράλος Πρόεδρος ΕΟΕ στο http://olympicwinners.gr/index.php?Mid=5&view=ow&owid=336

* Voula Zygouri Γενική Γραμματέας ΣΕΟ στο http://olympicwinners.gr/index.php?Mid=5&view=ow&owid=341