Βούλα Ζυγούρη ΕΣΠΑΝ

Την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε η συνέλευση του Δ.Σ. της Ένωσης Σωματείων Πάλης Αττικής και Νήσων (Ε.Σ.Π.Α.Ν.) στα γραφεία της Ε.Ο.Φ.Π. Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ήταν και η δημιουργία μιας επιστημονικής επιτροπής στους κόλπους της Ένωσης.

Σκοπός της είναι η μελέτη πάσης φύσεως επιστημονικών θεμάτων – προπονητικής, κανονισμών, τεχνικών ζητημάτων, προγραμματισμού, διατροφής, ψυχολογίας, νέων τεχνολογιών, αποκατάστασης. Η δράση της επιτροπής εστιάζεται στην προπαρασκευή ενός πιλοτικού αγωνιστικού προγράμματος – εναρμονισμένο με τα προγράμματα Ε.Ο.Φ.Π. και FILA – που πρόκειται να βρει εφαρμογή στα πλαίσια της Ένωσης.

Επικουρική δραστηριότητα της επιτροπής είναι η διοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων και εκδηλώσεων αναφορικά με τα αντικείμενα και τους τομείς ενεργοποίησης της.

Αποφασίστηκε να παρασχεθεί η δυνατότητα συνεργασίας της επιτροπής με αντίστοιχες επιτροπές άλλων ενώσεων της επικράτειας, κρατικούς φορείς όλων των βαθμών διοίκησης και αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης και με αντίστοιχους ιδιωτικούς οργανισμούς και προσωπικότητες της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.

Μέλη της επιστημονικής επιτροπής είναι οι: η Ολυμπιονίκης Ζυγούρη Βούλα, ο Ολυμπιονίκης και τέως ομοσπονδιακός προπονητής ελευθέρας πάλης ανδρών Δεσκουλίδης Ηρακλής, η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ψαθά Φανή και ο Διευθυντής αγωνίσματος πάλης στο «Αθήνα 2004» Μπίρης Ευθύμιος. Της επιτροπής προεδρέυει ο Ολυμπιονίκης πρόεδρος της ΕΣΠΑΝ Θάνος Κων/νος.