Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Σέβομαι την διαφορετικότητα” στο 28ο δημοτικό σχολείο Πειραιά

Σέβομαι την διαφορετικότητα - Βούλα Ζυγούρη 12 Σέβομαι την διαφορετικότητα - Βούλα Ζυγούρη 1 Σέβομαι την διαφορετικότητα - Βούλα Ζυγούρη 2 Σέβομαι την διαφορετικότητα - Βούλα Ζυγούρη 3 Σέβομαι την διαφορετικότητα - Βούλα Ζυγούρη 4 Σέβομαι την διαφορετικότητα - Βούλα Ζυγούρη 5 Σέβομαι την διαφορετικότητα - Βούλα Ζυγούρη 6 Σέβομαι την διαφορετικότητα - Βούλα Ζυγούρη 7 Σέβομαι την διαφορετικότητα - Βούλα Ζυγούρη 8 Σέβομαι την διαφορετικότητα - Βούλα Ζυγούρη 9 Σέβομαι την διαφορετικότητα - Βούλα Ζυγούρη 10 Σέβομαι την διαφορετικότητα - Βούλα Ζυγούρη 11