Η Βούλα Ζυγούρη με το πρόγραμμα του κοινωνικού σχολείου στο Μιχαλοπούλειο δημοτικό σχολείο Καλλίπολης

Κοινωνικό Σχολείο - Βούλα Ζυγούρη 2 Κοινωνικό Σχολείο - Βούλα Ζυγούρη 1