Το σώμα εθελοντών Δήμου Ηρακλείου Αττικής και οι Ολυμπιονίκες στην παιδόπολη Αγία Βαρβάρα

Εθελοντισμός Ηράκλειο Αττικής - Βούλα Ζυγούρη 8

Εθελοντισμός Ηράκλειο Αττικής - Βούλα Ζυγούρη 12

Εθελοντισμός Ηράκλειο Αττικής - Βούλα Ζυγούρη 11 Εθελοντισμός Ηράκλειο Αττικής - Βούλα Ζυγούρη 1 Εθελοντισμός Ηράκλειο Αττικής - Βούλα Ζυγούρη 2 Εθελοντισμός Ηράκλειο Αττικής - Βούλα Ζυγούρη 3 Εθελοντισμός Ηράκλειο Αττικής - Βούλα Ζυγούρη 4 Εθελοντισμός Ηράκλειο Αττικής - Βούλα Ζυγούρη 5 Εθελοντισμός Ηράκλειο Αττικής - Βούλα Ζυγούρη 6 Εθελοντισμός Ηράκλειο Αττικής - Βούλα Ζυγούρη 7 Εθελοντισμός Ηράκλειο Αττικής - Βούλα Ζυγούρη 9 Εθελοντισμός Ηράκλειο Αττικής - Βούλα Ζυγούρη 10