Φωτογραφίες από την εκδήλωση στο ξενοδοχείο Elite City Resort με το σεφ Αλέξανδρο Παπανδρέου

Φωτός από την εκδήλωση στο ξενοδοχείο ΕΛΙΤ με το σεφ Αλέξανδρο Παπανδρέου

Εκδήλωση ξενοδοχείο Elite City Resort  - Bούλα Ζυγούρη 1 Εκδήλωση ξενοδοχείο Elite City Resort  - Bούλα Ζυγούρη 2 Εκδήλωση ξενοδοχείο Elite City Resort  - Bούλα Ζυγούρη 3 Εκδήλωση ξενοδοχείο Elite City Resort  - Bούλα Ζυγούρη 4 Εκδήλωση ξενοδοχείο Elite City Resort  - Bούλα Ζυγούρη 5