Φωτογραφίες από τον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό βίντεο με θέμα “Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό”

Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό 2014 - Βούλα Ζυγούρη 7

Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό 2014 - Βούλα Ζυγούρη 17 Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό 2014 - Βούλα Ζυγούρη 6 Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό 2014 - Βούλα Ζυγούρη 8 Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό 2014 - Βούλα Ζυγούρη 9 Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό 2014 - Βούλα Ζυγούρη 10 Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό 2014 - Βούλα Ζυγούρη 11 Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό 2014 - Βούλα Ζυγούρη 12 Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό 2014 - Βούλα Ζυγούρη 13 Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό 2014 - Βούλα Ζυγούρη 14 Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό 2014 - Βούλα Ζυγούρη 15 Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό 2014 - Βούλα Ζυγούρη 16