Φωτογραφίες από τον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό βίντεο με θέμα “Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό”

Φωτογραφίες από τον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό βίντεο με θέμα “Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό”

Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό 2014 - Βούλα Ζυγούρη 17 Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό 2014 - Βούλα Ζυγούρη 6 Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό 2014 - Βούλα Ζυγούρη 7 Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό 2014 - Βούλα Ζυγούρη 8 Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό 2014 - Βούλα Ζυγούρη 9 Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό 2014 - Βούλα Ζυγούρη 10 Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό 2014 - Βούλα Ζυγούρη 11 Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό 2014 - Βούλα Ζυγούρη 12 Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό 2014 - Βούλα Ζυγούρη 13 Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό 2014 - Βούλα Ζυγούρη 14 Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό 2014 - Βούλα Ζυγούρη 15 Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό 2014 - Βούλα Ζυγούρη 16