Ήταν ιδιαίτερη τιμή να παραλάβω πρώτη τη φλόγα των 11ων ¨Λυκαίων¨ αγώνων, από τον αρχαίο βωμό στην κορυφή του Λυκαίου όρους. Τα ¨Λύκαια¨ των αρχαίων χρόνων ήταν βασικοί πρόδρομοι αγώνες των Ολυμπιακών και είναι αναπόσπαστο στοιχεί της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Λύκαια 2013 - Βούλα Ζυγούρη 1