Μήνας: Ιανουάριος 2010

Σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής της ΕΣΠΑΝ

Την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε η συνέλευση του Δ.Σ. της Ένωσης Σωματείων Πάλης Αττικής και Νήσων (Ε.Σ.Π.Α.Ν.) στα γραφεία της Ε.Ο.Φ.Π. Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ήταν και…

Ποιοι υποψήφιοι αθλητές χρειάζονται ενδελεχή ιατρικό έλεγχο

Η συχνότητα θανάτων στους αγωνιστικούς χώρους, στις μέρες μας, φαίνεται να αυξάνεται όχι μόνο στη χώρα μας αλλά σε όλο τον κόσμο. Τον τελευταίο χρόνο μάλιστα, είχαμε περίπου 30% αύξηση…