Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πάλης 2010

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ελληνορωμαϊκής και ελευθέρας πάλης Ανδρών-Γυναικών 2010, στο … απρόσμενα χιονισμένο Περιστέρι!

 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 38 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 37 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 36 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 35 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 34 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 33 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 32 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 31 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 30 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 29 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 28 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 27 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 26 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 25 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 24 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 23 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 22 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 21 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 20 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 19 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 18 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 17 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 16 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 15 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 14 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 13 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 12 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 11 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 10 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 9 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 8 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 7 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 6 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 5 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 4 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 3 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 2 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 1 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 39

Στρατιωτικό Πρωτάθλημα πάλης 9-10/10/2010

9 – 10 Οκτωβρίου 2010 στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης διεξήχθη το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ελληνορωμαϊκής και ελευθέρας πάλης Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

 

Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 46 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 45 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 44 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 43 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 42 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 41 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 40 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 39 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 38 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 37 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 36 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 35 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 34 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 33 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 32 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 31 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 30 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 29 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 28 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 27 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 26 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 25 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 24 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 23 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 22 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 21 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 20 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 19 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 18 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 17 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 16 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 15 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 14 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 13 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 12 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 11 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 10 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 9 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 8 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 7 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 6 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 5 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 4 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 3 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 2 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 1 Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Πάλης 2010 - Βούλα Ζυγούρη 47

Επίσκεψη στον Δήμαρχο Περιστερίου

Ο Πρόεδρος της ΕΟΦΠ και Ολυμπιονίκης Κώστας Θανος, ο Ταμίας Ξενοφών Αθανασίου, τα μέλη του ΔΣ κοι Δημήτρης Κολιτσόπουλος και Γαρδεράκης Γιώργος καθώς και η Ολυμπιονίκης Βούλα Ζυγούρη, επισκεύθηκαν τον Δήμαρχο Περιστερίου και φίλαθλο της πάλης κο Παχατουρίδη για να ασχοληθούν από κοινού με θέματα που αφορούν το άθλημα που όλοι αγαπάμε!

  Επίσκεψη στον Δήμαρχο Περιστερίου - Βούλα Ζυγούρη 2 Επίσκεψη στον Δήμαρχο Περιστερίου - Βούλα Ζυγούρη 1 Επίσκεψη στον Δήμαρχο Περιστερίου - Βούλα Ζυγούρη 3