Λέμε όχι στο σχολικό και δικτυακό εκφοβισμό – Τρίτη 2 Απριλίου 2019 – 11.15 π.μ. στο Μουσείο της Ακρόπολης

Λέμε όχι στο σχολικό και δικτυακό εκφοβισμό – Τρίτη 2 Απριλίου 2019 – 11.15 π.μ. στο Μουσείο της Ακρόπολης

Η Βούλα Ζυγούρη στο 1st Thrakomakedones Run 2019 – Αγώνας δρόμου 1, 5 & 10 χλμ

Η Βούλα Ζυγούρη στο 1st Thrakomakedones Run 2019 – Αγώνας δρόμου 1, 5 & 10 χλμ