Το προφίλ του ιδανικού ελίτ παλαιστή

Κάθε αθλητής του αγωνιστικού αθλητισμού, επιδιώκει αλλά και ονειρεύεται, να συμμετάσχει στην κορυφαία αθλητική εκδήλωση, που είναι φυσικά οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Όμως, μόνο οι άριστοι κάθε αθλήματος το επιτυγχάνουν. Όσο για τη νίκη, μόνο οι καλύτεροι θα την κατακτήσουν, αφού ανταπεξέλθουν στη σκληρότατη προσπάθεια.

Σύμφωνα με υπολογισμούς, από το σύνολο όσων ασκούνται συστηματικά, το 94% περιορίζει τις φιλοδοξίες του στην ψυχαγωγία. Το 5% συνειδητοποιεί τις δυνατότητές του, τις καλλιεργεί κατάλληλα και εντάσσεται στο υψηλού επιπέδου αθλητικό δυναμικό. Μόνο το υπόλοιπο 1% φτάνει σε τέτοιο σημείο ανάπτυξης των προσαρμογών του, που να επιτρέπει την διεκδίκηση Ολυμπιακής διάκρισης.

Η Ολυμπιακή προετοιμασία, για όσους αθλητές την ακολουθήσουν, αλλά ειδικότερα για τους παλαιστές, (η ποσοστιαία αναλογία τους επί του συνόλου είναι σημαντικά μικρότερη), συνεπάγεται εντονότατες ή και εξαντλητικές ακόμα επιβαρύνσεις.

Αυτοί οι “ολίγιστοι” πιθανοί Ολυμπιονίκες είναι που θα μας απασχολήσουν γιατί θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τα στοιχεία που πρέπει να διαθέτει ο ιδανικός ελίτ παλαιστής, όσον αφορά το βιολογικό, λειτουργικό και ψυχολογικό του προφίλ. Σαν τέτοιο αθλητή θα μπορούσαμε να ορίσουμε όποιον συγκεντρώνει όλα ή όσα το δυνατόν περισσότερα από τα ακόλουθα σημεία, ανεπτυγμένα σε υψηλό επίπεδο. Δηλαδή αυτόν ή αυτή που:

 1. Πλησιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο, στα χαρακτηριστικά (μορφολογικά, λειτουργικά, ψυχολογικά), που εμφανίζουν και οι άλλοι παλαιστές με υψηλές επιδόσεις.
 2. Έχει άρτια (ή και άριστη) τεχνική κατάρτιση ώστε να είναι σε θέση να δώσει άμεση λύση στα τεχνικοτακτικά προβλήματα που συνεπάγεται ο αγώνας πάλης σε αυτό το επίπεδο.
 3. Διανύει ηλικιακή περίοδο, όσο το δυνατόν πλησιέστερη σε αυτή της μέγιστης απόδοσης των παλαιστών.
 4. Έχει αναπτύξει αρμονικά, τις οργανικές και μυϊκές του ικανότητες και έχει επιπλέον εξελίξει στο μέγιστο βαθμό, τις αισθητικοκινητικές ικανότητες. Παράλληλα, έχει ενισχύσει τα θετικά ψυχολογικά γνωρίσματά του.
 5. Έχει αποκτήσει αλλά και ενεργοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τον δεξιοεγκεφαλικό τρόπο σκέψης ή αλλιώς ολιστικό τρόπο (Κουκουμπίκη Ε. – 1983). Να αναφέρουμε εδώ, ότι το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου επεξεργάζεται πληροφορίες με γραμμικό, αναλυτικό τρόπο: από το μέρος στο όλον, από τις λεπτομέρειες στο σύνολο. Αναλύει, κρίνει, εστιάζεται περισσότερο στο πρόβλημα. Το δεξί ημισφαίριο όμως, ξεκινά από το σύνολο (τη μεγάλη εικόνα, τη λύση), για να προχωρήσει στα μέρη. Είναι δημιουργικό και σκέφτεται έξω από όρια και τους περιορισμούς της λογικής. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ευνοϊκό υπόβαθρο για συλλογή νέων πληροφοριών, ενασχόληση με περίτεχνες δραστηριότητες, κατανόηση πολύπλοκων ερεθισμάτων, αυξημένη νοητική διαύγεια και ευφορία. Έχει χαλάρωση αλλά και εγρήγορση. Είναι μια ιδανική κατάσταση που οδηγεί στο τέλειο σχεδόν χημικό περιβάλλον για την επίτευξη αθλητικών επιδόσεων.
 6. Η ψυχοσωματική προετοιμασία του, κατά την ακριβώς πριν τους αγώνες εποχή, είναι επαρκής και κατάλληλη.
 7. Έχει προσαρμοστεί στις περιβαλλοντικές συνθήκες και στις ώρες διεξαγωγής των αγώνων
 8. Διαθέτει επαρκή αγωνιστική εμπειρία ώστε να αναγνωρίζει και να εφαρμόζει ακριβώς την ενδεδειγμένη για τον κάθε αγώνα τακτική.
 9. Είναι σε θέση, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής προσπάθειας να κάνει αρμονική κατανομή των ψυχοσωματικών δυνάμεων και των εφεδρειών, με σκοπό την επίτευξη της μέγιστης αθλητικής επίδοσης.
 10. Έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει και τα υπολείμματα των εφεδρειών του, κατά τη στιγμή που παίρνει τέλος η αγωνιστική προσπάθεια.
 11. Επιζητεί συμμετοχή σε ενδιαφέρουσες αθλητικές συναντήσεις πάλης, όπου και πραγματοποιεί την μέγιστη αθλητική του απόδοση και όχι σε υποδεέστερους και δευτερεύοντες αγώνες.
 12. Αγωνίζεται αποφασιστικά και με θάρρος αλλά με σεβασμό στους κανόνες και τον αντίπαλο.
 13. Έχει ισχυρή θέληση να νικήσει αλλά όχι να νικήσει με οποιοδήποτε τίμημα.
 14. Επιζητεί να διατηρήσει την ισορροπία του, ρυθμίζοντας τις αντίθετες τάσεις και ανάγκες του, με τρόπο που ποτέ να μην αφήνει κάποια από αυτές να ενισχυθεί δυσανάλογα.
 15. Τρέφει αισθήματα συναδελφικότητας προς τους άλλους παλαιστές. Αισθάνεται αλληλέγγυος με αυτούς γιατί νιώθει πως έχουν κοινή τύχη και δεν τους διαχωρίζει ούτε κατά την προέλευσή τους ούτε κατά τις πεποιθήσεις τους.
 16. Έχει χαρακτήρα ήπιο και φιλειρηνικό. Δεν είναι δηλαδή επιθετικός και τραχύς.
 17. Τέλος, δεν είναι ιδιοτελής ούτε συμπεριφέρεται με γνώμονα τον υπολογισμό του οικονομικού συμφέροντος (Ροντογιάννης Γ. – 1987).

Όλα τα παραπάνω, δεν καταγράφονται για να αναπτυχθούν να αξιολογηθούν ή να λειτουργήσουν ως κριτήρια αποσπασματικά. Το προσδόκιμο της όποιας επίδοσης στην πάλη, είναι από ελάχιστο έως μηδενικό κάτω από αυτό το πρίσμα. Δηλαδή, από μόνη της η τεχνικοτακτική προετοιμασία, ο βαθμός του ταλέντου, η ηλικιακή περίοδος ή ακόμα και το επίπεδο των φυσικών ικανοτήτων, δεν είναι αρκετά από μόνα τους, να προσφέρουν στον αθλητή της πάλης μια Ολυμπιακή διάκριση. Η επιτυχία στο επίπεδο αυτό, είναι πολυπαραγοντική κατάσταση και φτάνει σε αυτή μόνο όποιος συγκεντρώνει τα πιο πολλά από τα στοιχεία της.

Επίσης, το κάθε στοιχείο δεν συμμετέχει με όμοια ποσοστιαία αναλογία στην τελική επιτυχία, με όλα τα υπόλοιπα. Ένας τομέας που υστερεί, ενδέχεται να καλύπτεται από έναν ή και περισσότερους, πιο ανεπτυγμένους άλλους. Σημαντικό είναι λοιπόν το αδιαίρετο σύνολο της φυσιογνωμίας και όχι το κάθε συστατικό της (ή η αναλογία αυτού) ξεχωριστά, όταν θέλουμε να έχουμε αθλητές της πάλης, που θα διακρίνονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Αρθρο της Βούλα Ζυγούρη στο Kalithea Press

Σταυρούλα Ζυγούρη

 

Ολυμπιονίκης της πάλης

Καθηγήτρια ΦΑ – MA in Public ManagementΜ

Βούλα Ζυγούρη – Βουλή – Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων – 11-11-2019 με θέμα “Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις.

Βούλα Ζυγούρη – Βουλή – Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων – 11-11-2019 με θέμα “Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις.

 

 

Η Ολυμπιονίκης Βούλα Ζυγούρη για το προς ψήφιση Νομοσχέδιο του Υφυπουργού Αθλητισμού κ. Αυγενάκη

Τις προηγούμενες ημέρες ο Υφυπουργός Αθλητισμού έφερε προς ψήφιση στη βουλή ένα νομοσχέδιο για τον αθλητισμό, νομοσχέδιο που είδαν με καλό μάτι και οι Ολυμπιονίκες με κάποιες όμως λεπτομέρειες στις  οποίες θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή όπως μας ανέφερε η Ολυμπιονίκης Πάλης Βούλα Ζυγούρη όταν επικοινωνήσαμε μαζί της .

Προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης του αθλητισμού οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου

1) Με το νομοσχέδιο αυτό η Ελληνική Πολιτεία επιχειρεί να παρέμβει για να περιορίσει σημαντικά προβλήματα του σύγχρονου αθλητισμού, η διάσταση των οποίον ξεπερνά πλέον τα στενά όρια μιας αθλητικής Ομοσπονδίας και των οργάνων της. Τέτοια είναι αφενός  η χειραγώγηση των αγώνων και αφετέρου τα διαρκώς αυξανόμενα σε συχνότατα και ένταση κρούσματα αθλητικής βίας. Διότι δεν είναι καν λογικό όταν σημειώνονται αξιόποινες πράξεις να περιμένουμε ότι μια Ομοσπονδία με τα πειθαρχικά όργανα της και το “αυτοδιοίκητο” της να τα αντιμετωπίσει επαρκώς!

2) Επίσης, ρυθμίζονται θετικά οι σχετικές με την αξιοποίηση των Ολυμπιονικών διατάξεις ώστε αυτοί να μπορούν να αξιοποιούνται καλύτερα υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Δυστυχώς, δεν είναι σπάνιο οι Ολυμπιονίκες να υπηρετούν σε εντελώς άσχετες με το αντικείμενό τους θέσεις κάτι που θα περιοριστεί εφόσον το εν λόγω νομοσχέδιο υπερψηφιστεί. Θα αρθούν γραφειοκρατικά καλύμματα ώστε περισσότεροι Ολυμπιονίκες να στελεχώσουν αθλητικούς φορείς του αθλητισμού λειτουργώντας ως πρεσβευτές του αθλητισμού.

3) Η απεριόριστη παραμονή των ιδίων κατά βάση ατόμων στις κορυφαίες θέσεις του αθλητικού διοικητικού συστήματος ευθύνεται κυρίως για την ανάπτυξη ενός φαύλου κύκλου παθογενειών που εμποδίζουν ανάπτυξη, την πρόοδο και την εναρμόνιση του αθλητισμού μας με όσα η σύγχρονη πραγματικότητα επιβάλλει. Δεν είναι σπάνιοι οι κορυφαίοι παράγοντες που – στην προσπάθειά τους να ελέγξουν το εκλογικό τους σώμα ώστε να μείνουν γαντζωμένοι στις καρέκλες τους – δημιουργούν πελατειακές σχέσεις σε όλα τα επίπεδα (πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό κ.α) σε βάρος όλων μας.

Ο περιορισμός των θητειών Προέδρων και εκτελεστικών μελών είναι το πρώτο βήμα για την καταπολέμηση αυτής της διαφθοράς. Δεν είναι όμως το μόνο και ενδεχομένως να παραμείνει μετέωρο αν δεν  συνοδευτεί από τόσο από τροποποιήσεις στο αυτοδιοίκητο καθεστώτος των κρατικοδίαιτων αθλητικών Ομοσπονδιών όσο και από την θέσπιση έλεγχου σκοπιμότητας στις πράξεις τους.

Δεδομένου του ότι αντίστοιχες περιοριστικές διατάξεις στις θητείες ισχύουν για δημάρχους, περιφερειάρχες, πρυτάνεις αλλά και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα περίμενε ο κάθε καλόπιστος φίλαθλος μόνοι τους οι ομοσπονδιάρχες να είχαν μεριμνήσεις για την έγκαιρη και ομαλή διαδοχή, προσδίδοντας μια δημοκρατική διάσταση στο “τερατώδες” αυτοδιοίκητο που απολαμβάνουν. Να το είχαν θέσει μόνοι τους στις Γενικές Συνελεύσεις τους! Απεναντίας, οχυρώνονται πίσω από τους Διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς διαλέγοντας για μια ακόμα φορά να το ερμηνεύσουν κατά το δοκούν!

4) Τέλος, σε αυτό το πλαίσιο αξίζει να δώσουμε την δέουσα προσοχή και βεβαίως τα σχετικά εύσημα στην – δια μέσου του αυτού του νομοσχεδίου – αναστολή της δυνατότητας που έδινε προηγούμενη διάταξη για μηνιαία αμοιβή των Προέδρων με … απόφαση Γενικής Συνέλευσης των Ομοσπονδιών τους αλλά και στον εκσυγχρονισμό του Καταστατικού της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Διότι αν γίνει το πρώτο θα ενισχυθεί η διαπλοκή ενώ αν δεν γίνει το δεύτερο η Ελλάδα κινδυνεύει να μείνει έκτος Ολυμπιακής οικογένειας.

Aρθρο του Δημήτρη Μπιζιώτα στο Κallitheapress.

Υγεία και Σπορ με την Βίκυ Σπύρου (Βούλα Ζυγούρη – Παναγιώτα Δόγκα ) – Μάχη για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

Άρωμα γυναίκας είχε η σημερινή εκπομπή ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΠΟΡ!!  02-11-2019. Στην συντροφιά της ΕΡΑΣΠΟΡ, φιλοξενήθηκε η Ολυμπιονίκης της πάλης και γενική γραμματέας του συλλόγου Ελλήνων ολυμπιονικών, Βούλα Ζυγούρη, με την οποία συζητήσαμε για το πώς ο αθλητισμός θα μπορούσε να βοηθήσει στην μάχη της καταπολέμησης κατά της βίας των γυναικών, με αφορμή ένα πρόγραμμα που εκπονείται από την ίδια, για το λόγο αυτό, με την ονομασία » Δύναμη Γυναίκας».

Σήμερα όμως γνωρίσαμε και ένα καταπληκτικό κορίτσι, την Παναγιώτα Δόγκα, θεολόγος και ειδική παιδαγωγός η οποία ξεκίνησε δειλά πριν από 9 χρόνια να περπατοτρέχει σε μια προσπάθεια να βελτιώσει την ψυχολογία της και έφτασε να τερματίζει το 1ο της Σπάρταθλο.

Δείτε το Video