Σήμερα δώσαμε το παρόν στην τελετή παράδοσης της ολυμπιακής φλόγας για τους χειμερινούς ολυμπιακούς αγώνες του Sochi.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη δράση μας.

Δείτε τις φωτογραφίες από την τελετή

Τελέτη παράδοσης ολυμπιακής φλόγας για το Sochi - Βούλα Ζυγούρη 1 Τελέτη παράδοσης ολυμπιακής φλόγας για το Sochi - Βούλα Ζυγούρη 25 Τελέτη παράδοσης ολυμπιακής φλόγας για το Sochi - Βούλα Ζυγούρη 29  Τελέτη παράδοσης ολυμπιακής φλόγας για το Sochi - Βούλα Ζυγούρη 27  Τελέτη παράδοσης ολυμπιακής φλόγας για το Sochi - Βούλα Ζυγούρη 24 Τελέτη παράδοσης ολυμπιακής φλόγας για το Sochi - Βούλα Ζυγούρη 23 Τελέτη παράδοσης ολυμπιακής φλόγας για το Sochi - Βούλα Ζυγούρη 22 Τελέτη παράδοσης ολυμπιακής φλόγας για το Sochi - Βούλα Ζυγούρη 21   Τελέτη παράδοσης ολυμπιακής φλόγας για το Sochi - Βούλα Ζυγούρη 18 Τελέτη παράδοσης ολυμπιακής φλόγας για το Sochi - Βούλα Ζυγούρη 17 Τελέτη παράδοσης ολυμπιακής φλόγας για το Sochi - Βούλα Ζυγούρη 16 Τελέτη παράδοσης ολυμπιακής φλόγας για το Sochi - Βούλα Ζυγούρη 15 Τελέτη παράδοσης ολυμπιακής φλόγας για το Sochi - Βούλα Ζυγούρη 14 Τελέτη παράδοσης ολυμπιακής φλόγας για το Sochi - Βούλα Ζυγούρη 13 Τελέτη παράδοσης ολυμπιακής φλόγας για το Sochi - Βούλα Ζυγούρη 12 Τελέτη παράδοσης ολυμπιακής φλόγας για το Sochi - Βούλα Ζυγούρη 11 Τελέτη παράδοσης ολυμπιακής φλόγας για το Sochi - Βούλα Ζυγούρη 10 Τελέτη παράδοσης ολυμπιακής φλόγας για το Sochi - Βούλα Ζυγούρη 9 Τελέτη παράδοσης ολυμπιακής φλόγας για το Sochi - Βούλα Ζυγούρη 8 Τελέτη παράδοσης ολυμπιακής φλόγας για το Sochi - Βούλα Ζυγούρη 7 Τελέτη παράδοσης ολυμπιακής φλόγας για το Sochi - Βούλα Ζυγούρη 6  Τελέτη παράδοσης ολυμπιακής φλόγας για το Sochi - Βούλα Ζυγούρη 3 Τελέτη παράδοσης ολυμπιακής φλόγας για το Sochi - Βούλα Ζυγούρη 2

Δείτε το Video