Ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών στην ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών στην ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών - Ημερίδα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού - Βούλα Ζυγούρη