Ετικέτα: Ενωση Σωματείων Πάλης Αττικής και Νήσων

Σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής της ΕΣΠΑΝ

Την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε η συνέλευση του Δ.Σ. της Ένωσης Σωματείων Πάλης Αττικής και Νήσων (Ε.Σ.Π.Α.Ν.) στα γραφεία της Ε.Ο.Φ.Π. Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ήταν και…