Λύκαια 2013 – Φωτογραφίες – 3-4 Αυγούστου 2013

Λύκαια 2013 – Φωτογραφίες

Λύκαια 2013 - Βούλα Ζυγούρη 1

 

   Λύκαια 2013 - Βούλα Ζυγούρη 2 Λύκαια 2013 - Βούλα Ζυγούρη 3 Λύκαια 2013 - Βούλα Ζυγούρη 4 Λύκαια 2013 - Βούλα Ζυγούρη 5Λύκαια 2013 - Βούλα Ζυγούρη 6 Λύκαια 2013 - Βούλα Ζυγούρη 7 Λύκαια 2013 - Βούλα Ζυγούρη 8 Λύκαια 2013 - Βούλα Ζυγούρη 9 Λύκαια 2013 - Βούλα Ζυγούρη 10

Λύκαια 2013 – Τελετή Εναρξης – Αφή Φλόγας – 3-4 Αυγούστου 2013

Ήταν ιδιαίτερη τιμή να παραλάβω πρώτη τη φλόγα των 11ων ¨Λυκαίων¨ αγώνων, από τον αρχαίο βωμό στην κορυφή του Λυκαίου όρους. Τα ¨Λύκαια¨ των αρχαίων χρόνων ήταν βασικοί πρόδρομοι αγώνες των Ολυμπιακών και είναι αναπόσπαστο στοιχεί της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Λύκαια 2013 - Βούλα Ζυγούρη 1