ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ ΒΟΥΛΑ ΖΥΓΟΥΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΡΗΤΩΝ ΑΙΓΑΛΕΟΥ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον σύνδεσμο κρητών Αιγαλέου για την τιμή που μου έκανε

 Σύλλογος Κρητών Αιγάλεου - Βούλα Ζυγούρη 2

Σύλλογος Κρητών Αιγάλεου - Βούλα Ζυγούρη 1