Οι έλληνες ολυμπιονίκες έγιναν δότες μυελού των οστών

Οι έλληνες ολυμπιονίκες έγιναν δότες μυελού των οστών

 

Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών - Ελπίδα - Βούλα Ζυγούρη 2 Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών - Ελπίδα - Βούλα Ζυγούρη 1