Το άθλημα της πάλης στο φεστιβάλ της ΚΝΕ 2013

Η Ολυμπιονίκης της πάλης Βούλα Ζυγούρη παρουσιάζει το άθλημα της πάλης στο φεστιβάλ της ΚΝΕ 2013, στο κλειστό γυμναστήριο "Νίκος Παξιμαδάς" στην Πετρούπολη. Ημέρα 1η / μέρος 1ο (από τρία): Προθέρμανση και ιστορικά στοιχεία.
Συμμετέχουν νέοι αθλητές της Εθνικής Ομάδας και ο Ομοσπονδιακός προπονητής της ελευθέρας πάλης κος Χρήστος Σιδηρόπουλος.

The Olympic Winner in wrestling Voula Zygouri presents the sport of wrestling in 2013 festival of KNE, in the gymnasium "Nickos Paximadas" in Petroupoli of Athens. Day 1 / part 1 (of three): Warm up and historical data for the sport.
Participate, young athletes of the National Team and the federal freestyle wrestling coach Mr. Christos Sidiropoulos.

  Το πρώτο μέρος της παρουσίασης

Το δεύτερο μέρος  

Το τρίτο μέρος που ολοκληρώνει την παρουσίαση  

Φωτογραφικό υλικό από την πρώτη ημέρα

Παρουσίαση πάλης - Φεστιβάλ ΚΝΕ - Βούλα Ζυγούρη 27 Παρουσίαση πάλης - Φεστιβάλ ΚΝΕ - Βούλα Ζυγούρη 26 Παρουσίαση πάλης - Φεστιβάλ ΚΝΕ - Βούλα Ζυγούρη 25 Παρουσίαση πάλης - Φεστιβάλ ΚΝΕ - Βούλα Ζυγούρη 24 Παρουσίαση πάλης - Φεστιβάλ ΚΝΕ - Βούλα Ζυγούρη 23 Παρουσίαση πάλης - Φεστιβάλ ΚΝΕ - Βούλα Ζυγούρη 22 Παρουσίαση πάλης - Φεστιβάλ ΚΝΕ - Βούλα Ζυγούρη 21 Παρουσίαση πάλης - Φεστιβάλ ΚΝΕ - Βούλα Ζυγούρη 20 Παρουσίαση πάλης - Φεστιβάλ ΚΝΕ - Βούλα Ζυγούρη 19 Παρουσίαση πάλης - Φεστιβάλ ΚΝΕ - Βούλα Ζυγούρη 18 Παρουσίαση πάλης - Φεστιβάλ ΚΝΕ - Βούλα Ζυγούρη 17 Παρουσίαση πάλης - Φεστιβάλ ΚΝΕ - Βούλα Ζυγούρη 16 Παρουσίαση πάλης - Φεστιβάλ ΚΝΕ - Βούλα Ζυγούρη 15 Παρουσίαση πάλης - Φεστιβάλ ΚΝΕ - Βούλα Ζυγούρη 14 Παρουσίαση πάλης - Φεστιβάλ ΚΝΕ - Βούλα Ζυγούρη 13 Παρουσίαση πάλης - Φεστιβάλ ΚΝΕ - Βούλα Ζυγούρη 12 Παρουσίαση πάλης - Φεστιβάλ ΚΝΕ - Βούλα Ζυγούρη 11 Παρουσίαση πάλης - Φεστιβάλ ΚΝΕ - Βούλα Ζυγούρη 10 Παρουσίαση πάλης - Φεστιβάλ ΚΝΕ - Βούλα Ζυγούρη 9 Παρουσίαση πάλης - Φεστιβάλ ΚΝΕ - Βούλα Ζυγούρη 8 Παρουσίαση πάλης - Φεστιβάλ ΚΝΕ - Βούλα Ζυγούρη 7 Παρουσίαση πάλης - Φεστιβάλ ΚΝΕ - Βούλα Ζυγούρη 6 Παρουσίαση πάλης - Φεστιβάλ ΚΝΕ - Βούλα Ζυγούρη 5 Παρουσίαση πάλης - Φεστιβάλ ΚΝΕ - Βούλα Ζυγούρη 4 Παρουσίαση πάλης - Φεστιβάλ ΚΝΕ - Βούλα Ζυγούρη 3 Παρουσίαση πάλης - Φεστιβάλ ΚΝΕ - Βούλα Ζυγούρη 2 Παρουσίαση πάλης - Φεστιβάλ ΚΝΕ - Βούλα Ζυγούρη 1 Παρουσίαση πάλης - Φεστιβάλ ΚΝΕ - Βούλα Ζυγούρη 28