“Συμμαχία κατά του εκφοβισμού” – Β5 Νομαρχιακή

Ευχαριστώ τις κυρίες Μαρία Συρεγγέλα, Ελένη Τσικνιαδοπούλου και Ντόρα Πάλλη καθώς και όλους τους παρισταμένους, για την ευκαιρία να παρουσιάσω τον τρόπο με τον οποίο ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει ολιστική παρέμβαση για την επίλυση του προβλήματος του εκφοβισμού. Διότι, είναι ένα άμεσο, αποτελεσματικότατο και χωρίς καμία παρενέργεια μέσο αντιμετώπισης κάθε προβλήματος επιθετικότητας. Photo credits: Maria Louisa Vrioni – Dimitris Arapatzakis

 

“Συμμαχία κατά του εκφοβισμού” - Β5 Νομαρχιακή - Βούλα Ζυγούρη 1 “Συμμαχία κατά του εκφοβισμού” - Β5 Νομαρχιακή - Βούλα Ζυγούρη 2 “Συμμαχία κατά του εκφοβισμού” - Β5 Νομαρχιακή - Βούλα Ζυγούρη 3

MA in Public Management – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Οργάνωσης και Διοίκησης Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων – Ιούνιος 2016

MA in Public Management – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Οργάνωσης και Διοίκησης Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων – Ιούνιος 2016

Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη

MA in Public Management - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Οργάνωσης και Διοίκησης Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων - Βούλα Ζυγούρη 1 MA in Public Management - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Οργάνωσης και Διοίκησης Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων - Βούλα Ζυγούρη 2 MA in Public Management - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Οργάνωσης και Διοίκησης Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων - Βούλα Ζυγούρη 3 MA in Public Management - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Οργάνωσης και Διοίκησης Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων - Βούλα Ζυγούρη 4 MA in Public Management - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Οργάνωσης και Διοίκησης Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων - Βούλα Ζυγούρη 5